วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นายกเทศบาลตำบลแร่ ร่วมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ ในการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2559

นางครสวรรค์ สุพัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแร่ ร่วมให้กำลังใจ แก่คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ และร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประกวดโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลดีเด่น วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร…