วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ทต.แร่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

วันนี้ (วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ) เวลา 09.00 น.สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดูแล และวิธีการดำเนินการจัดการขยะในชุมชน "ตามโครงการกองทุนขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองชีวิต "ของเทศบาลตำบลแร่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฯ และนำไปประยุกต์ใช้กับ อบต.ตะกั่วป่า ต่อไป ทางเทศบาลตำบลแร่ ขอขอบคุณทาง อบต.ตะกั่วป่า เป็นอย่างยิ่งที่ได้ไว้วางใจและเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้