วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลแร่ ยินดีที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารสาวนตำบลด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

วันนี้ (วันที่ 8 กันยายน 2559 ) เวลา 09.00 น.สำนักงานเทศบาลตำบลแร่ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารสาวนตำบลด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การดูแล และวิธีการดำเนินการจัดการขยะในชุมชน "ตามโครงการกองทุนขยะ สะสมเงินทองคุ้มครองชีวิต "ของเทศบาลตำบลแร่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการฯ และนำไปประยุกต์ใช้กับ อบต.ด่านช้าง ต่อไป ทางเทศบาลตำบลแร่ ขอขอบคุณทาง อบต.ด่านช้าง เป็นอย่างยิ่งที่ได้ไว้วางใจและเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้
--------------------------------------------------------------------------------
>>งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแร่
>>ข่าว/ภาพ ...พีรบูรณ์ บุญคง
www.tambonrae.go.th
E-mail : admin@tambonrae.go.th,tambonrae1@gmail.com